Praktijkinformatie

Afspraken
Wij werken in onze praktijk uitsluitend met behandelingen volgens afspraak
en zonder (open) spreekuren.

Klachten buiten onze openingstijden
Heeft u buiten onze openingstijden (avond/weekend/feestdagen) last van pijnklachten, dan kunt u contact opnemen met de Tandartspost Twente (telefonisch bereikbaar op 053-7920040)

Het niet nakomen van een afspraak
Wanneer u een afspraak niet na kunt komen dient u dit uiterlijk 24 uur
van tevoren telefonisch te melden (dus niet via email, uitgezonderd
een afspraak die op de maandagochtend gepland staat). Komt u uw afspraak niet na en heeft u zich niet afgemeld? Dan worden er kosten in rekening gebracht.

Uw gegevens up-to-date
Bij eventuele wijziging in uw gegevens horen wij dit graag van u
(bijvoorbeeld een verandering van zorgverzekeraar, adres, email of telefoonnummer).

U bent zelf verantwoordelijk voor de gegevens die bij ons bekend zijn.

Wij willen u vragen om bij elke behandeling ons te informeren betreffende uw medische gegevens zoals, medicijn gebruik, hart- en vaatziekten, zwangerschap, etc.
Dit is zowel in uw belang, als het onze.

 

Klachtenregeling
Mocht het zo zijn dat u niet tevreden bent over uw behandeling of dat u niet goed
bent geïnformeerd. Dan kunt u het beste de volgende stappen ondernemen:
1. Praat met ons
Een verhelderend gesprek lost vaak al veel onduidelijkheden op.
Ook kunnen we dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.
2.Win advies in bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP)
Komen we er samen niet uit, dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij het TIP.
Dit is geen klachtenbureau, maar ze kunnen u wel behulpzaam zijn bij het indienen van een klacht.
3. Dien een klacht in met behulp van KNMT
Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Tandheelkunde (KNMT).
Dat biedt u de mogelijkheid om gebruik te maken van de KNMT-klachtenregeling.
Zij kan vervolgens
a. een bemiddelende rol spelen;
b. overgaan tot formele behandeling van uw klacht, resulterend in een uitspraak.
Wij proberen er altijd voor te zorgen dat onze patiënten tevreden onze praktijk uit lopen.
Wij vinden het ontzettend belangrijk dat onze patiënten zich gehoord en veilig voelen.
We staan altijd open voor feedback en verbeteringen!
Onze patiënten maken deel uit van onze praktijk en goede communicatie staat daarin centraal.

Contactgegevens

Voor het maken van afspraken kunt u bellen van:
maandag tot en met donderdag van 08:30 tot 12:00
en van 13:00 tot 16:30 uur.

Telefoonnummer: 0546-864226
E-mail: info@tandartsenpraktijkschelfhorst.nl

Spoedlijn: 0546-473249
Weekenddienst: 053-7920040

Openingstijden

Tandartsenpraktijk Schelfhorst
Stins 4, 7608 HD Almelo

Maandag
08:30 -17:00
Dinsdag
08:30 -17:00
Woensdag
08:30 -17:00
Donderdag
08:30 -17:00
Vrijdag
08:30 -12:00
Pauze
12:00 - 13:00